गोल्चे/ जिल्लाको कर्नाली भनेर चिनिने जुगल 2 गोल्चेको लिदिमा पहिलो पटक सडक र बिजुली पुगेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थ तथा बिकास समिति सभापति सरेस नेपालको पह मा 30 लाख र जुगल गाँउपालिकाको 15 लाख सहयोगमा लिदि बासिले सदक र बिजुलि पाएका हुन । प्रदेश साम्सद सरेस नेपालले सडक र बिजुली उत्घातन गरेका हुन ।
सडक र बिजुली एकै साथ पुगो लिदि (फोटो फिचर)

सडक र बिजुली एकै साथ पुगो लिदि (फोटो फिचर)

सडक र बिजुली एकै साथ पुगो लिदि (फोटो फिचर)

सडक र बिजुली एकै साथ पुगो लिदि (फोटो फिचर)

                                                                                                                                                                                                -बिदुर आचार्य